FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Idealizmus subjektívny


idealizmus subjektívny

- filozofický smer, ktorého predstavitelia odmietajú oprávnenos» tézy o existencii objektívnej reality.