FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Idealizmus absolútny


idealizmus absolútny

- filozofický smer, ktorý sa vyvinul v 19. storočí v anglickej filozofie pod vplyvom nemeckej (najmä Hegelovej a Kantovej) filozofie doplnenej motívmi berkeleyovskými a humovskými. Reálne je podľa absolútneho idealizmu výsledok seba v sebe syntetizujúceho, do seba sa hrúžiaceho a seba samého rozvíjajúceho myslenia. Absolútno je skúsenosť. Filozofia je kritika ideí. Hegelovu dialektiku interpretuje v duchu zmierovania, splývania protikladov, v zmysle dopľňania sa ako hybného princípu myslenia. Absolútny idealizmus niekedy považujú za anglickú formu novohegelovstva.

-----------------------
idealizmus absolútny>