FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Idea objektívna


idea objektívna

- idea majúca vlstnos» objektívnej reality, ale aj sama určuje zmyslové bytie ( L53;353)