FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Hypotéza sapirova -whorfovahypotéza Sapirova-Whorfova

- hypotéza, že jazyk určuje spôsob, akým ľudia vnímajú okolitý svet
a štrukturujú skúsenosť.