FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Hymna


hymna

- 1. duchovná pieseň (pozri: cirkevná hymna) 2. slávnostná pieseň; štátna hymna 3. žáner lyrickej poézie, oslavná báseň, chválospev.