FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Husák, g.


Husák, Gustáv (1913 - 1991)

- slovenský politik, právnik, politicky činný počas SNP, 1946-1950 predseda Zboru povereníkov, 1954 odsúdený za tzv. buržuázny nacionalizmus, 1963 rehabilitovaný, po invázii vojsk Varšavskej zmluvy 1968 účastník moskovských rokovaní, 1969-1987 generálny tajomník KSČ, pod ktorého vedením sa začala tzv. normalizácia, spojená s čistkami v KSČ a spoločnosti, perzekvovaním najvýznamnejších osobnosti Pražskej jari, 1975 - 10. 12. 1989 prezident ČSSR.