FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Hronec, j. - zoznam diel


Hronec, J. - zoznam diel

Algebraické rovnice a ich použitie na analytickú geometriu, 1932

Diferenciálny a integrálny počet I, 1941, 1944

Diferenciálny a integrálny počet II, 1946

Diferenciálne rovnice obyčajné I, 1956

Diferenciálne rovnice II, Parciálne diferenciálne rovnice, 1957