FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Hranol


hranol

- v optike: teleso z rovnorodej látky, ohraničené sústavou plôch, obyčajne trojboké. Používa sa na rozklad svetla na spektrum, v optických pristrojoch na úplný odraz alebo prevrátenie obrazu namiesto zrkadiel ( L742;221).

V stereometrii: mnohosten, ktorý je prienikom n-bokého hranolového priestoru a vrstvy určenej rovinami ŕ, á, ktoré nie sú rovnobežné s hranami tohto hranolového priestoru.

---------
hranol>