FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Hrad


hrad

- opevnená, pôvodne drevená, neskôr kamenná stavba zabezpečujúca obranu vlád- cu, hraníc, krajiny; podľa polohy sa rozlišujú:

výššinný hrad,
vodný hrad,
skalný hrad,
valový hrad.

-------
hrad>