FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Horecký, j.


Horecký, Ján (8. 1. 1920 Stupava - ) Kód: 294

- slovenský jazykovedec (všeobecná jazykoveda, sémantika, terminológia, gramatika, slovotvorba, štylistika, jazyková kultúra, fonológia latinčiny a i.).

--------------
Horecký, J.>