FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Horárik, j.


Horárik, Ján (1808-1864)

- maďarský filozof slovenského pôvodu. Pôsobil ako katolícky kňaz na Slovensku, neskôr odišiel do Maďarska, kde strávil väčšinu svojho života. Vo svojich filozofických prácach sa opieral o L. Feuerbacha ( L53;185).