FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Honneth, a.


Honneth, Axel (1949 - )

- nemecký filozof, sociológ, predstaviteµ postmodernej filozofie. Venuje sa najmä filozofickej teórii modernej spoločnosti a dejinám sociálnych učení. Pozornos» upriamuje najmä na dejinné premeny fenoménu moci a rozkladu tradičných mocenskych väzieb v postmodernej kultúre.