FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Homomorfizmus


homomorfizmus

- zhoda medzi štruktúrami objektov, ktorá je jednoznačná iba z jednej strany, napr. vzťah medzi mapou a terénom. Cf. izomorfizmus.

V biológii: vonkajšia podobnosť pri nerovnakom pôvode.