FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Homomorfia


homomorfia

- rovnakotvarosť, čiastočná zhodnosť štruktúry abstraktného (napr. matematického) alebo konkrétneho objektu. Pojem homomorfie vznikol v matematike a získal sa oslabením definície pojmu izomorfie. V prípade homomorfie existuje jednoznačné zobrazenie nejakej množiny v inej množine, t. j. každému prvku Ża množiny ŻM je priradený prvok Ża' množiny ŻM' , hoci každému prvku Ża' z ŻM' nezodpovedá prvok Ża z ŻM . Homomorfia je v porovnaní s izomorfiou všeobecnejší prípad; namiesto štrukturnej zhody v matematickom zmysle ide tu len o štruktúrnu podobnosť, resp. štruktúrnu analógiu. Homomorfický vzťah umožňuje skúmať zložitú oblasť skutočnosti na modeli jednoduchšej, homomorfnej oblasti ( L74;245).

-------------
homomorfia>