FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Homo sapiens (koestler, a.)


Homo sapiens ( Koestler, A.)

- je obeťou nespočetnych chýb evolúcie: také chyby môžu negativne ovplyvniť vývoj mozgu. K nápadným symptómom duševnej choroby, ktoré sa zdajú byť pre náš rod endemické, sú:

1. všade v dávnoveku sa vyskytujú rituály ľudskych obetí;

2. zaryté konanie intrašpecifických vojen, ktoré sprvu mohli spôsobovať len obmedzené škody, dnes však ohrozujú celú planétu;

3. paranoidné rozštiepenie medzi racionálnym myslením a iracionálnou, na afektoch spočívajúcou vierou;

4. protiklad medzi genialitou ľudstva pri podmaňovaní si prirody a jeho neschopnosťou vyporiadať sa s vlastnými problémami - choroby symbolizované novou hranicou na Mesiaci a mínové pole naprieč Európou.

Ak sú symptómy našej patológie druhovo špecifické, t. zn. výlučne ľudské, musíme pre ne hľadať vysvetlenie výlučne v ľudskej oblasti.

Obrysy diagnózy sú:

- explozívny rast ľudského neokortexu a jeho nedostatočná kontrola mozgového koreňa;

- trvajúca bezmocnosť novorodencov a z toho rezultujúce ich nekritické podriaďovanie sa autorite;

- dvojaké prekliatie jazyka ako nástroja demagógie a ako bariéry medzi národmi;

- objavenie smrti a rozum preťažujúci strach pred ňou

( L940;302).