FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Holizmus (teória vedy)


holizmus ( teória vedy)

- všeobecná teória výkladu a objasnenia; program celostnej interpretácie teórií, v ktorých rámci význam (teoretických) pojmov jednej teórie zostáva usúvzťažnený s ostatnými teóriami ako aj s podmienkami ich empirického overovania.