FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Holizmus


holizmus (z gr. to holon = celok)

- filozofia celostnosti; myšlienkový smer v 20. stor. zdôrazňujúci prioritu celku pred časťou. Holizmus sa rozšíril najmä v biológii.

Termín 'holizmus' vytvoril J. Ch. Smuts z gréckeho slova 'holon' (celok). Opakom holizmu je merizmus.

-----------
holizmus>