FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Hodža, m. m.


Hodža, Michal Miloslav (1811 - 1870)

- slovenský evanjelický kňaz, publicista, najbližší spolupracovník Ľ. Štúra a J. M. Hurbana. Predseda spolku Tatrín. Vo filozofii prešiel od racionalizmu až k mesianistickému mysticizmu.