FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Hodnoverný


hodnoverný

- hodný viery, dôvery, spoľahlivý ( L207;497).