FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Hodnotenie mravné


hodnotenie mravné

- pripisovanie mravnej hodnoty, prisudzovanie mravného významu, mravné posudzovanie. Hodnotíme vlastné a cudzie konanie, osoby a sociálne útvary (inštitúcie, zákony atď.).