FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Hodnota úžitková


hodnota úžitková

- súhrn úžitkových vlastností veci, ktoré jej dávajú schopnosť uspokojovať ľudské potreby bezprostredne ako predmet osobnej spotreby alebo ako výrobný prostriedok na výrobu iných materiálnych statkov; úžitkové hodnoty sa ako výsledky konkrétnej ľudskej práce realizujú len v spotrebe; predstavujú vecný obsah národného hospodárstva ( L421;742).