FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Hodnota (münsterberg, h.)


hodnota ( Münsterberg, H.)

- prvok tretej, všeobecnou vôľou konštituovanej sféry bytia, odlišnej od prírodného a duchovného bytia.