FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Hodnota (hrabák, j.)


hodnota ( Hrabák, J.)

- vlastnosť spoločenských javov alebo prírodných javov, v ktorých sa prejavuje ich určitý (pozitívny alebo negativny) význam pre človeka a spoločnosť. Hodnota javu vyplýva z toho, že je nositeľom určitých sociálnych vzťahov; súvisí s ľudskými záujmami a plní úlohu orientačných bodov, ktorými sa riadi každodenná praktická činosť. Hodnoty sú časovo premenlivé ( L408;10).