FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Hodnota fyzikálnej veličiny


hodnota fyzikálnej veličiny

Majme fyzikálnu veličinu X. Jej hodnota je definovaná rovnicou

X = {X} [X],

kde {X} je číselná hodnota a [X] je jednotka danej veličiny. Napr. hmotnos» m = 5k.