FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Hodnota estetická


hodnota estetická

- významový útvar/ významový proces, na ktorého vzniku alebo dianí participuje estetické osvojovanie si sveta človekom.