FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Hodnota - druhy/príklady


hodnota - druhy/príklady

hodnota absolútna

hodnota fyzikálnej veličiny

hodnota potenciálna

hodnota spoločenská

hodnota úžitková

hodnota základná