FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Historizmus


historizmus

- je tendencia chápať všetko historicky, t. j. ako produkt vývoja, alebo geneticky, čiže ako to čo sa udialo (nastalo, stalo sa). S historizmom sa často spája sklon utiekať sa do minulosti a ospravedlňovanie existujúcich pomerov ich kauzálnym odvodzovaním z predchádzajúceho. Vo filozofii vystupuje historizmus ako historický relativizmus. Historizmus zdôrazňuje vývojovú procesuálnosť.

--------------
historizmus>