FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Hinduizmus


hinduizmus Kód: 457

- súbor všetkých rítov, náboženských praktík a názorov, tradícií a mytológií Indov, ktoré sú sankcionovné posvätnými knihami Véd a predpismi brahmanov. Genetická súvislosť s brahmanizmom sa prejavuje napr. v tom, že medzi najuctievanješie hinduistické božstvá patrí trojica brahmanizmu: Brahma (stvoriteľ), Višnu (ochranca) a Šiva (stvoriteľ, ochranca a ničiteľ súčasne).

Spoločným významovým útvarom rozmanitých konkrétnych prejavov hinduizmu je predstava, že večná individuálna duša (átman) sa usiluje splynúť so svetovou dušou (brahman). Tomu bráni prúd neprestajne sa meniacich, konečných prejavov materiálneho prírodného bytia (prakriti). Átman na ceste k definitívnemu spaseniu prechádza neustálymi prevteleniami, pričom každú formu prevtelenia určuje karma, osud, ktorý tvoria činy samého človeka. Hlavnými hinduistickými smermi sú višnuizmus, šivaizmus a šaktizmus (Šakti - ženský princíp Brahmu). Základným spoločenskoorganizačným princípom, ktorý hinduizmus sankcionuje, je kastový princíp.

Bibliou hinduizmu je Bhagavadgíta.

-------------
hinduizmus>