FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Hínajána


hínajána (sans. malý voz) = Hínajána = hínajánový budhizmus = južný budhizmus = starší budhizmus
Kód: 402

- smer budhizmu, ktorý sa rozšíril na juh a juhovýchod od Indie, učenie thérov, čiže starších alebo bezprostredných Budhových žiakov. Jeho kanonickým textom je Pálijský kánon. Doktrinálny konflikt je základnou dimenziou systému.

V systéme hínajány existuje akási základná dichotómia, a síce medzi "chudobnou" a "bohatou" tradíciou, medzi tendenciou antropickou a tendenciou transcedentálnou. Prvá zdôrazňuje ľudskú dimenziu zakladateľa, druhá jeho božskú dimenziu.

Prvá schizma v budhizme sa udiala v Pátaliputre, po druhom koncile vo Vaišáli a pred kraľovaním Ašoku. Jadrom sporu bola kvalita arhatu, jeho nepoškvrneosť alebo vystavenosť poškvrneniu ( L577;40).

V južnom budhizme sa pluralistické filozofické systémy pokušali racionálne uhopiť skutočnosť. Teória poznania Hínajány je začasti realistická, zčasti skeptická ( L749;81).

-----------
hínajána>