FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Hieroným, s. e.


Hieroným, Sophronius Eusebius, sv. (348-420)

- cirkevný otec a učiteľ, autor prvých dejín kresťanskej literatúry ("O skvelých mužoch") a kanonizovaného prekladu Biblie do latinčiny ( Vulgata).