FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Heterogénny


heterogénny (gr.)

- iného druhu; nerovnorodý, protikladný, prináležiaci inému druhu. Opak: homogénny.