FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Hess, m.


Hess, Moses (1812 - 1875)

- prvý sionista v modernom zmysle slova: žiadal vytvorenie židovskej spoločnosti v Palestíne, ktorá má čerpať svoje etické normy z Mojžišových kníh. Tieto a ďalšie posvätné knihy židovstva predstavujú podľa Hessa historický plán na uskutočnenie ideálov ľudskosti. Riešenie židovskej otázky je len etapou na ceste k vytvoreniu všeľudskej humanitnej spoločnosti. Jeho prácam sa dostáva väčšia pozornosť až v čase pôsobenia T. Herzla.