FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Heisenberg, w.


Heisenberg, Werner (1901-1976)

- nemecký teoretický fyzik, spoluzkladateľ kvantovej mechaniky: prispel k rozvoju kvantovej elektrodynamiky, kvantovej teórie poľa, teórie jadra, fyziky kozmického žíarenia, teorie lementárnych častíc. Sformuloval vzťah neurčitosti, ktorý obmedzuje aplikovanie klasických pojmov na mikrosvet.