FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Heidegger, m. - biografia


Heidegger, M. - biografia

* 26. septembra 1889 Meákirch (Baden)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1911-1913
štúdium teológie a filozofie u H. Rickerta a E. Husserla vo Freiburgu i. Br.

1916
habilitácia.

1922
extraordinarius v Marburgu.

1927
v ročenka "Jahrbuch f?r Philosophie und phänomenologische
Forschung Bd. VIII vychádza hlavné dielo "Sein und Zeit".

1928
Heidegger nastupuje na miesto E. Husserla ako profesor filozofie vo Freiburgu i. Br.

1929
stretnutie s E. Cassirerom na Davoských vysokoškolských týždňoch. Vychádza "Vom Wesen des Grundes"(Halle a. d. S.), "Kant und das Problem der Metaphysik" (Bonn), "Was ist Metaphysik" (Bonn).

1933
Heidegger preberá freiburský rektorát a verejne sa angažuje za nacionálny socializmus.

1934
Heidegger sa vzdáva rektorského miesta a sťahuje sa z politického života.

1936
vychádza "Der Ursprung des Kunstwerkes" (Frankfurt a. M.).

1942
vychádza "Platons Lehre von der Wahrheit" (Berlin).

1947
vychádza Platons Lehre von der Wahrheit./Mit einem Brief ?ber den >>Humanismus<< (Bern).

1950
vznikajú "Holzwege" (vydané v GA, Bd. 5. 1978).

1953
vychádza "Einf?hrung in die Metaphysik" (T?bingen).

1954
vychádza "Vorträge und Aufsätze" (Pfullingen).

1959
vychádza "Gelassenheit" (Pfullingen) a "Unterwegs zur Sprache" (Pfullingen).

1961
vychádza "Nietzsche" (Pfullingen).

1962
vychádza "Die Frage nach dem Ding".

1967
F.-W. von Herrmann vydáva "Wegmarken" (Frankfurt a . M.).

1969
vychádza "Zur Sache des Denkens". 1969.

1972
vychádza "Schellings Abhandlung ?ber das Wesen der menschlichen Freiheit (1809) (Hrsgb. v. H. Feick)".

+ 26. mája 1976 vo Freiburgu i. Br.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1977
vo Frankfurte a. M. začína vychádzať súborné vydanie diel M. Heideggera "Gesamtausgabe" (= GA).