FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Hebrejčina


hebrejčina

- jazyk, ktorý sa zaraďuje do severozápadnej skupiny semitských jazykov. V staroveku ním hovorili Hebrejci. Hebrejčina je predmetom výskumu v hebraistike.

Hebrejčina je konzonantný jazyk, t. j. nepíše samohlásky; preto možno s malou zmenou vakalizácie čítať mnoho slov rôznym spôsobom. To koplikuje správne čítanie a pochopenie biblických textov., najmä Sefer Tóra, a textové variácie sa za storočia, keď zvitky Tóry opisoval ručne jeden sofer za druhým znásobili.

-------------
hebrejčina>