FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Hartmann, e. v.


Hartmann, Eduard von (23. 2. 1842 Berlin - 5. 6. 1906 Berlin)

- nemecký filozof, zástanca "filozofie nevedomého", kategoriológ.

Bezprostredným predmetom poznania sú len údaje skúsenosti. Avšak pomocou uvažovania môžeme usudzovať na vec osebe, a to vďaka spoločnému duchovnému predmetovému základu, ktorým je sila uzatvorená v atómoch ako v konečných prvkoch všetkých vecí.

Táto sila, približujúca alebo odpudzujúca atómy navzájom, je svojráznym druhom chcenia, ktoré sprevádza neuvedomená predstava. Predstava nemá charakter individuálneho procesu, ale je výrazom jednoty sily alebo vôle determinujúcej celý svet, sily nedostupnej empiricky a spĺňajúcewj len funkciu apriórneho chápania skutočnosti.

Poznanie je v jednote vyžarovania vôle sveta a v jej konkretizácii vo veciach súčasne aposteriórne i apriórne. Vďaka tejto jednote vôle a rozumu má štruktúra sveta účelnosť, ktorá sa prejavuje v prekonávaní toho, čo je neuvedomené, a vdosahovaní úplného uvedomenia, a to konaním človeka, jeho kultúrou, morálkou i náboženstvom.

Toto úplné uvedomenie je zároveň uvedomením si nekonečnosti neprekonateľného zla a neštastia vo svete. V súvislosti s tým sa vynára otázka: načo žiť a pracovať na rozvoji sveta, ak konečnou perspektivou bytia má byť zaniknutie v ničote ( L23;498).

------------------
Hartmann, E. v.>