FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Haldane, j. b. s.


Haldane, John Burton Sanderson (1892 - 1964)

- britský biológ a biochemik. 1926 upozornil na význam ultrafialového žiarenia pre vytváranie komplexných organických zlúčenín pri vzniku života, 1954 vypracoval chemickú teóriu zdvojovacích a združovacích procesov pri chromozómoch.