FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Gymnázium


gymnázium (z gréc. GYMNASION = cvičište)

- stredná všeobecnovzdelávacia škola. V starovekých Aténach miesto športových hier, cvičení a učenia. V Európe (i na Slovensku) sa názov gymnázium znovu začal objavovať za humanizmu, renesancie a reformácie na označenie vyšších latinských škôl, v ktorých sa od začiatku stredoveku podľa antického trívia ( gramatika, rétorika, dialektika) a kvadrívia ( aritmetika, astronómia, muzika) učila dôkladne latinčina (najmä gramatika), náboženstvo a niektoré ďaľšie znalosti ( L188;286).

------------
gymnázium>