FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Gramotnosť počítačová


gramotnosť počítačová

- schopnosť nielen písať, ale aj ovládať základné operácie práce na počítači ( L571;60). Jedna zo základných súčastí novodobého vzdelávania každého človeka, nielen počítačového profesionála. Zahrnuje: súbor vedomostí o možnostiach a medziach počítačov a programovania pre počítače; súbor schopností vhodne definovať úlohu a riešiť ju pomocou počítača; súbor návykov nevyhnutných pre obsluhu počítača; súbor pozitivnych postojov, hodnôt a očakávaní súvisiacich s počítačmi ( L1039;157).