FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Gramatika univerzálna (chomsky, n.)


gramatika univerzálna ( Chomsky, N.)

- je gramatika, ktorú tvoria jazykové univerzálie čiže všeobecné jazykové formy. Jazykové univerzálie sú vrodené idey, čiže informácie nezávislé od skúsenosti, tvoriace druhovo špecifický, biologicky determinovaný apriórny systém. Od univerzálnej gramatiky sa odvodzujú všetky špeciálne gramatiky všetkých jazykov. V tom je základ podobnosti všetkých ľudských jazykov. Táto vrodená, genetická informácia umožňuje dieťaťu transformovať univerzálnu gramatiku no špeciálnu gramatiku svojho materského jazyka. Preto sa podľa Chomského dieťa učí svoju materčinu tak ľahko. Má vrodenú schopnosť uskutočniť túto transformáciu na základe jednoduchých jazykových skúseností ( L55;153).