FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Gramatika kontextová


gramatika kontextová

- gramatika G = (N, T, P, S), ak všetky produkčné pravidlá z P majú tvar

(v Av , v wv ),
1 2 1 2

kde v a v sú slová nad NUT (prípadne aj prázdne slovo î), A je netrminálny 1 2
symbol z N a w je neprázdne slovo na NUT. Aby bolo možné odvodiť aj prázdne slovo, je ako jediná výnimka prípustné pravidlo tvaru (S, î); v tomto prípade sa S nesmie vyskytovať na pravej strane nijakého iného pravdila ( L426;188).