FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Gramatika generatívna


gramatika generatívna = transformačná gramatika = trnsformačno-generatívna gramatika

- lingvistická koncepcia založená americkým jazykovedcom N. Chomskym na predpoklade, že konkrétne vety sa produkujú pomocou transformácií abstraktných hĺbkových štruktúr na konkrétne povrchové štruktúry. Generatívna gramatika vykladá jazyk ako systém pravidiel umožňujúcich vytvárať nekonečný počet gramaticky správnych viet. Chomsky chápe svoju generatívnu gramatiku ako opis kompetencie toho, kto hovorí, čiže znalosť jazyka, ktorú má hovoriaci. Kompetencia hovoriaceho nie je prístupná bezprostrednému pozorovaniu. Chomského generatívna gramatika má mentalistický základ a predstavuje antitézu k antimentalizmu a behaviorizmu napr. L. Bloomfielda.