FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Graf


graf

- množina bodov (nazývaných vrcholy grafu alebo uzly grafu), z ktorých niektoré sú pospájané úsečkami (hranami grafu).

Graf znázorňujeme pomocou jeho diagramu.

Grafy skúma teória grafov.

Matica, ktorá má toľko riadkov a toľko stĺpcov ako graf uzlov, sa nazýva incidenčnou maticou grafu ( L1221;53 L715;233).

-------
graf>