FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Gradient


gradient (lat.)

- v geológii: charakteristika priestorovej zmeny hodnoty ľubovoľnej zložky krajiny, napr. v podnebí klimatického prvku (teploty, tlaku vzduchu) na jednotku vzdialenosti (napr. na 100 m) ( L206;211).

V matematike: veličina určujúca veľkosť a smer najväčšej rýchlosti vzrastu funkcie.

-----------
gradient>