FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Gracian, b.


Gracián, Baltasar (6. 1. 1601 Belmonte pri Calatayude - 6. 12. 1658 Tarazona) - španielsky barokový spisovateľ a filozof (etika, estetika, náboženská filozofia): napätie medzi sklonmi ľudskej prirodzenosti a požadovaným mravným postojom má sa prekonávať dôrazom na korigujúcu úlohu kultúry a na schopnosť rozumnej úvahy. Gracián vynikol ako praktický a teoretický predstaviteľ konceptistickej (conceptos = jedinečné nápady) tendencie španielskeho baroka: vychádza z rozlíšenia medzi prirodzenou vlohou, založením (genio) a jeho bystrým, dômyselným rozumovým uplatnením (ingenio). Gracián podčiarkuje estetickú kvalitu myšlienkových úkonov, ktorá sa nerodí zo súvislých a zložitých úvah, ale z okamžitého a priameho zblíženia vzájomne vzdialených pojmov (cf. L77;684).