FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Gombár, e.


Gombár, Eduard (1952 - )

- český arabista, historik islamských krajín, žiak R. Veselého, docent KU v Prahe. Vyštudoval históriu, filozofiu a arabistiku. Jeho vedecký záujem sa sústredil na oblasť moderných a súčasných arabskych dejín, sleduje najmä problematiku arabského nacionalizmu, historickej demografie, moderné dejiny Egypta, arabskú historiografiu a na dejiny arabistiky a islamistiky. Zaoberá sa taktiež problematikou hospodárskych dejín islamského sveta v kontexte celosvetového vývoja.

-------------
Gombár, E.>