FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Goll, j.


Goll, Jaroslav (1846 - 1929)

- český historik, profesor pražskej univerzity, od jej rozdelenia 1882 pôsobil na českej filozofickej fakulte, kde vybudoval slávny historický seminár a stal sa aj zakladateľom českej pozitivistickej historickej školy.

Veľký význam malo jeho výchovné pôsobenie. Jeho žiakmi boli J. Pekaŕ, J. Šusta, M. Dvoŕák a i.

S jazykovedcom J. Gebauerom a T. G. Masarykom prispel k vedeckému odmietnutiu pravosti Rukopisov (Královodvorského a Kutnohorského rukopisu).

1895 s historikom A. Rezkom založil Český časopis historický.

-----------
Goll, J.>