FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Gnozeológia - zoznam literatúry


gnozeológia - zoznam literatúry

Černík, V. - Farkašová, E. - Viceník, J.: Teoria poznania. (Úvod do dialektiky ako logiky poznania), 1980
L1124

Černík, V. - Farkašová, E. - Viceník, J.: Teória poznania. (Úvod do dialektiky ako logiky poznania), 1987
L402

Hill, T. E.: Contemporary Thories of Knowledge, 1961
L1125

Kutschera, F. v.: Grundfragen der Erkenntnistheorie, 1982

Letz, J.: Teória poznania. Systémové a experienciálno-evolučné porozumenie poznania, 1992
L438