FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Glosématika


glosématika

- smer v jazykovede, podľa ktorého sa vlastnosti jazyka dajú vysvetliť iba vtedy, ak sa skúmajú v provnaní s inými jazykovými systémami. Glosématika chápe jazyk ako čisto deduktívny systém. Základnými jednotkami jazyka sú glosémy - abstraktné najmenšie invariantné formy. Glosématike išlo o vypracovanie logickej gramatiky, ktorá by pripomínala algebru.

Filozoficky je glosématika blízka logickému empirizmu.

Zakladateľom glosématiky je L. Hjelmslev ( L534;157-158).