FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Glosa


glosa (gr.)

- pôvodne marginália, v súcasnosti publicistický útvar fejtonického a polemického charakteru; lyrická báseň španielskeho pôvodsu, ktorá sa skladá zo štyroch decím osobitného významu a usporiadania ( L715;229).